- This is a bilingual site - All text in italic is Dutch / Dit is een tweetalige site - Alle tekst in cursief is Nederlands -

(h)ear festival #2 - "The Art of Sound"
01/12/2012De Haan/Spruit (NL)


ENGLISH

De Haan/Spruit
Alphen based musicians De Haan/Spruit are long-time friends Marc Spruit and Michiel de Haan. Working together since 2004/2005 on an almost weekly basis they have developed a highly individual language in their improvisations. Their recent work is a hybrid of acoustic and electronic sounds and emphasises even more the intensity of their music; dynamic and intense improvisations that result in a thoroughly arresting music where all sounds seem to fit together with an almost dreamlike precision.

"Almost obscured from the outside world, in a small room in the back of Marc's house, we began our search into a free and energy driven music somewhere around 2004/2005. We started improvising freely not knowing there was a whole world out there doing something along similar lines. In our weekly recording sessions we were creating our own working methods; improvising, structuring and recording. Not necessarily in that order and definitely not ending after making the recordings. We started building mix-tracks with enormous amounts of sound snippets and using these materials in our improvisations."

De Haan/Spruit have released 3 records so far: 'Radical Improvisations', 'Schoonhoven' (the track 'Schoonhoven 1' was included on The Wire tapper #23 that came together with issue #314 of the magazine) and 'Hollands Licht'. A highly charged and challenging recording. "With De Haan/Spruit we reach into ourselves deeper with every recording. Challenging each other into new, unexplored and unexpected directions."
2013 will see the light of their latest effort titled 'Heumond'.

www.dehaan-spruit.comNEDERLANDS

De Haan/Spruit
De in Alphen woonachtige muzikanten De Haan/Spruit zijn de lang bevriende Marc Spruit en Michiel de Haan. Sinds 2004/2005 komen zij bijna wekelijks samen en hebben zo een eigenzinnige taal in hun improvisaties ontwikkeld. Hun recent werk is een hybride van akoestische en elektronische geluiden en benadrukt nog sterker de intensiteit van hun muziek; dynamische en intense improvisaties waarbij alle geluiden lijken samen te passen met een haast dromerige precisie.

Bijna verduisterd van de buitenwereld, in een kleine kamer aan de achterkant van Marc's huis, begonnen we ergens rond 2004/2005 onze zoektocht naar vrije en door energie gedreven muziek. We begonnen vrijelijk te improviseren onwetend van het feit dat in de buitenwereld vergelijkbare paden werden neergezet. In onze wekelijkse opnamesessies waren we bezig met het creëren van onze eigen werkmethoden; improviseren, structureren en opnemen. Niet noodzakelijkerwijs in die volgorde en opnames zouden altijd doorontwikkelen. We begonnen mix-tracks te maken met het gebruik van een enorme hoeveelheid geluidsfragmenten en verwerkten deze in onze improvisaties."

De Haan/Spruit bracht tot nu toe 3 platen uit: 'Radical Improvisations', 'Schoonhoven' (het nummer 'Schoonhoven 1' belandde op The Wire tapper #23 die samen met nummer #314 van het tijdschrift werd verspreid) en 'Hollands Licht'. Een zeer geladen en uitdagende opname. "Met De Haan/Spruit bereiken we met elke opname steeds grotere diepten in onszelf. Elkaar uitdagend in nieuwe, onontgonnen en onverwachte richtingen." In 2013 zal hun nieuwe plaat met de titel 'Heumond' verschijnen.


www.dehaan-spruit.com


<<< back