- This is a bilingual site - All text in italic is Dutch / Dit is een tweetalige site - Alle tekst in cursief is Nederlands -

(h)ear festival #2 - "The Art of Sound"
01/12/2012Buital Orgasme (B)


ENGLISH

Bruital Orgasme

Bruital Orgasme distorts the signal into a communicative tension, reaching the bodily effects of noise... The sounds of roaring sea is not far from the noise, but is not considered unpleasant & irritating... Disturbant... Psycho-acoustic tests... To the point where harsh noise is not considered unpleasant demands a training of the senses, a lack of restraint, allowing all sounds to be music, emancipating noise from its mimetic function, abstracting it as purely aesthetic... Shifting the focus from the notes to the sounds, by setting music as layered organized sounds, an implosion of meanings into the sublime... A convulsive beauty... A sensuous impression... An overload of the nervous system, maybe reflecting our inner & outer chaos... Absorbing the listener into an ecstatic black hole... Just like an orgasm!

Bruital Orgasme... They are playing with frequencies, manipulating sounds they record during their travells, home made sound generators, modified devices, lost and found sounds from many sources (as old vinyls, turntables without records, radios, tapes, etc...)
Past live action includes performances in art galleries, cultural centers, artist residencies, music & art festival, in Canada, Turkey, Bulgaria, Holland, Czech Republic, Poland, Hungary, France, Belgium, Germany, Italy and so on.

http://bruitalorgasme.webs.comNEDERLANDS

Bruital Orgasme
Bruital Orgasme verstoort het signaal naar een communicatieve spanning, ze bereiken de lichamelijke grens van lawaai... De brullende geluiden van de zee zit niet ver van lawaai, maar wordt niet beschouwd als irritant.., verstorend. Psycho-akoestische tests... Zij gaan tot het punt waar hard lawaai niet meer als onaangenaam wordt beschouwd, een soort van oefening voor de zintuigen, een gebrek aan zelfbeheersing, waardoor alle klanken muziek worden, lawaai van haar mimetische functie abstraherend als zuiver esthetisch... De focus van de tonen verschuivend naar georganiseerd geluid, een implosie van betekenissen in het sublieme... Een absolute schoonheid... Een zintuiglijke indruk... Een overbelasting van het zenuwstelsel, misschien als gevolg van de reflectie van onze innerlijke & buitenste chaos... Absorberen van de luisteraar in een extatische zwart gat... Net als een orgasme!

Bruital Orgasme... Ze spelen met frequenties, geluiden die tijdens hun reizen tegenkomen, huisgemaakte geluids-generatoren, manipuleren bewerkte apparaten, gebruiken verloren en gevonden geluiden uit vele bronnen (zoals oud vinyl, draaitafels zonder platen, radio's, tapes, enz...)
Zij speelden in kunstgalerijen, culturele centra, kunstenaar residenties, muziek & kunst festivals, in Canada, Turkije, Bulgarije, Nederland, Tsjechië, Polen, Hongarije, Frankrijk, België, Duitsland, Italië, enz...

http://bruitalorgasme.webs.com


<<< back