- This is a bilingual site - All text in italic is Dutch / Dit is een tweetalige site - Alle tekst in cursief is Nederlands -

(h)ear festival #2 - "The Art of Sound"
01/12/2012The Void* (NL)


ENGLISH

The Void*

The Void* (pronounced the void pointers) is a project of Roald van Dillewijn (also in Puin + Hoop), Tijs Ham (Tapage) and Eric Magnee (Lady Gaga).

As a starting point, they make use of different instruments, in the broadest sense of the word. This creates bizarre sounds labeled by the sonologists community as 'weird'. This whole is casted and blended in an improvised composition live magnified by an absurd spectacle.

The sound of The Void* lies somewhere between the resonance of an exploding supernova and the rumbling of a trapped fire fly.

http://soundcloud.com/the-void-pointers/the-void-improvisation-forNEDERLANDS

The Void*
The Void* (spreek uit the void pointers) is een project van Roald van Dillewijn (ook in Puin + Hoop), Tijs Ham (Tapage) en Eric Magnee (Lady Gaga).

Als uitgangspunt maken ze gebruik van verschillende instrumenten, in de breedste zin van het woord. Hiermee ontstaan bizarre klanken die door de sonologische gemeenschap worden aangeduid met het keurmerk 'raar'. Dit geheel gieten zij in een comprovisatie die live uitvergroot wordt door een absurdistisch spektakel.

Het geluid van The Void* zit ergens tussen de resonantie van een exploderende supernova en het gebrom van een gevangen vuurvlieg.

http://soundcloud.com/the-void-pointers/the-void-improvisation-for


<<< back