- This is a bilingual site - All text in italic is Dutch / Dit is een tweetalige site - Alle tekst in cursief is Nederlands -

(h)ear festival #2 - "The Art of Sound"
01/12/2012Workshop Dan Senn's International Space Band
presented by Mario van Horrik and Petra Dubac (NL)ENGLISH

Dan Senn's International Space Band presented by Mario van Horrik and Petra Dubac

During the workshop the participants will participate with Dan Senn's International Space Band and experience a sound piece on custom pans lids, also called Lydes. Briefly explained; the Lydes are played with a kind of small wooden hand device thereby producing beautiful sounds. If more of these lydes are being played simultaneously it creates a wonderful synergy between their mutual sounds, but also a unique amalgamation in relation to the environment in which they are being played.

This piece is developed by the American sound artist Dan Senn. Dan Senn's International Space Band consists of a varying number of participants/performers. During (h)ear festival the workshop will be under the leadership of Eindhoven sound artists Petra Dubach and Mario van Horrik. Visitors are invited to participate. Make reservations in time.., there's only room for 12 participants.

This workshop is free for visitors of the festival (5 euro for non festival visitors) and will take place between 19.00 and 20.00 hours. Meeting point Kunstencentrum Signe. From there we'll go to a location to be determined. Limited to 12 participants. Reservations should be made via info@h-ear.org

http://vimeo.com/49225950
http://newsense-intermedium.com/SCORES/IC/notes/instruments.html


Dan Senn
Dan Senn is an intermedia artist in the Fluxus tradition working in music composition, kinetic sound sculpture, experimental and documentary film. In the 1980's and 90's he was a professor of music and art in the United States and Australia. Dan travels internationally as a lecturer, performer and installation artist and lives in Prague, Czech Republic, where he directs the Echofluxx media art festivals, and in Watertown, Wisconsin, the USA, with his partner-collaborator, Caroline Senn.

He studied music and art at the University of Wisconsin at La Crosse with Truman Daniel Hayes and Leonard Stach, and at the University of Illinois, Urbana, with Salvatore Martirano, Ben Johnston and Herbert Brun. His music is published by Smith Publications of Baltimore. Dan founded Newsense-Intermedium of Tacoma, Washington, and cofounded Roulette Intermedium of New York City. He is currently artistic director of Efemera of Prague.

http://www.dan-senn.com/index.html


Petra Dubach / Mario van Horrik
Statement: "If there is no movement, nothing can be heard; if there is no sound, nothing has moved. The only difference between movement and sound is, that movement has a visual 'appearance', and sound an auditive 'appearance'". Petra Dubach and Mario van Horrik are an artistic couple; they work together on a permanent basis since 1993. In their work they combine the elements MOVEMENT and SOUND in the broadest possible sense: performances, installations, concert, in-situ-projects, web-projects and objects. Besides that they run a small company called Dubach Personals. This also has to do with their interest in translating one medium into another, and another, etc on a formal basis.

They have presented their work worldwide; in the USA ,Europe and Asia; amongst others in New York, Cleveland, Vladivostok, Belgrade, Warsaw, Long Island, Prague, Lucerne and Hamburg. Also they issued the audio-cd's: "The Adventures of Toon Scales" (2001) and "Live in Prague" (2003), that are distributed in the US, Europe and China, and the cd-rom's: "Installations: Interference and Consonance", (2002) and "Cu29" (2004).

http://home.tiscali.nl/duhovof/NEDERLANDS

Dan Senn's International Space Band presented by Mario van Horrik and Petra Dubac
Tijdens de workshop Dan Senn's International Space Band worden de deelnemers vertrouwd gemaakt met een geluidsstuk op aangepaste pannendeksels, ook wel Lydes genoemd. Kort uitgelegd; het zijn 'gewone' pannendeksels die aangestreken worden met een soort klos waardoor prachtige klanken wordt voortgebracht. Als meerdere van deze lydes tegelijk bespeeld worden ontstaat er een prachtige synergie tussen hun onderlinge klanken, maar ook een unieke samensmelting in relatie tot de omgeving waarin ze bespeeld worden ontstaat.

Dit stuk is ontwikkeld en bedacht door de Amerikaanse geluidskunstenaar Dan Senn. Dan Senn's International Space Band bestaat uit een wisselend aantal deelnemrs/uitvoerders, en staat in Heerlen tijdens (h)ear festival onder leiding van de Eindhovense geluidskunstenaars Petra Dubach en Mario van Horrik. Bezoekers zijn van harte uitgenodigd mee te doen. Reserveer wel tijdig.., er is namelijk maar plaats voor 12 deelnemers.

Deze workshop is gratis voor festivalbezoekers (5 euro voor niet festivalbezoekers) en zal plaatsvinden tussen 19.00 en 20.00 uur. Verzamelen bij kunstencentrum Signe. Van daaruit gaan we nog naar een nader te bepalen locatie. Maximaal 12 deelnemers. Reserveren via info@h-ear.org

http://vimeo.com/49225950
http://newsense-intermedium.com/SCORES/IC/notes/instruments.html


Dan Senn
Dan Senn is een intermedia kunstenaar in de traditie van Fluxus, die werkt met muziekcompositie, kinetische geluidssculpturen en experimentele en documentaire film. In de jaren 80 en 90 was hij professor in de muziek en kunst in de Verenigde Staten en Australië. Dan Senn gaat de wereld rond als docent, performer en installatie kunstenaar en woont in Praag, waar hij de Echofluxx media art festivals organiseert, en Watertown, Wisconsin, VS, met zijn partner-medewerker, Caroline Senn.

Hij studeerde muziek en kunst aan de Universiteit van Wisconsin in La Crosse met Truman Daniel Hayes en Leonard Stach, en aan de Universiteit van Illinois in Urbana, met Salvatore Martirano, Ben Johnston en Herbert Brun. Zijn muziek wordt uitgegeven door Smith Publications in Baltimore. Dan startte het Newsense-Intermedium van Tacoma, Washington, en richtte het Roulette Intermedium of New York City op. Hij is momenteel artistiek directeur van Efemera in Praag.

http://www.dan-senn.com/index.html


Petra Dubach / Mario van Horrik
Verklaring: "als er geen beweging is, kan niets worden gehoord; als er geen geluid is, heeft zich niets verplaatst. Het enige verschil tussen beweging en geluid is, dat beweging een visuele verschijning is, en geluid een auditieve 'uiterlijk' heeft".

Petra Dubach en Mario van Horrik zijn een artistieke koppel; ze werken samen op een permanente basis sinds 1993. In hun werk combineren ze de elementen beweging en geluid in de breedste zin van het woord: performances, installaties, concerten, in-situ-projecten, web-projecten en objecten. Daarnaast hebben ze een klein bedrijf genaamd Dubach Personals. Dit heeft ook te maken met hun belang in het vertalen van één soort medium naar een ander, en een ander, etc, op een formele basis.

Zij hebben hun werk wereldwijd gepresenteerd; in de VS, Europa en Azië; onder andere in New York, Cleveland, Vladivostok, Belgrado, Warschau, Long Island, Praag, Luzern en Hamburg. Ook zijn audio CD's uitgegeven: "De avonturen van Toon schalen" (2001) en "Live in Prague" (2003), die verspreid zijn in de VS, Europa en China, en de CD-rom's: "Installaties: interferentie en consonant" (2002) en "Cu29" (2004).

http://home.tiscali.nl/duhovof/


<<< back