- This is a bilingual site - All text in italic is Dutch / Dit is een tweetalige site - Alle tekst in cursief is Nederlands -

Pierre Berthet + Limpe Fuchs + Timo van Luijk - 20/10/2012
(h)ear #38 @ kuS, Heerlen


Pierre Berthet (B)


Belgian composer and instrument builder Pierre Berthet, who worked with both Arnold Dreyblatt and Pierre Bastien, constructs sound-producing systems out of found objects. Un cadre de Piano Prolonge (Sonoris, 2000), Two Continuum Pieces
(Sub Rosa, 2001) and Extended Loudspeakers (Sub Rosa, 2009) document sound installations. The music is frequently similar to ambient music.
He studied percussion with André Van Belle and Georges-Elie Octors at the Conservatoire Royal de Musique de Bruxelles, (1st price in 1986). And at the Conservatoire Royal de Musique de Liège: Improvisation with Garrett List. Composition with Frederic Rzewski. Music theory with Henri Pousseur.
Pierre Berthet designs and builds sound objects and installations (steel, plastic, water, magnetic fields,... He presents them in exhibitions and solo or duo performances with Brigida Romano ("Continuum Asorbus", Sub Rosa) or Frédéric Le Junter ("Berthet Le Junter", Vand'uvres).
He collaborated with "13th tribe" ("Ping pong anthropology") and played percussion in Arnold Dreyblatt's "Orchestra of excited strings" ("Animal magnetism", Tzadik and "The sound of one string", Table of the elements).
Pierre Berthet worked with artists like Manu Holterbach et Sophie Durand, Pierre Bastien and Xavier Charles. Hij exhibeted in Klankenbos, Neerpelt (B), Singuhr Hoergallerie, Berlin (D), klinkende stad, Courtrai (B) and kunstencentrum Signe, Heerlen (NL).
De Belgische componist en instrumentbouwer Pierre Berthet, die met zowel Arnold Dreyblatt en Pierre Bastien werkte, construeert geluid-producerende systemen uit gevonden voorwerpen. Un cadre de Piano Prolonge (Sonoris, 2000), Two Continuum Pieces (Sub Rosa, 2001) en Extended Loudspeakers (Sub Rosa, 2009) documenteren geluidsinstallaties. De muziek is vaak vergelijkbaar met ambient muziek.
Hij studeerde percussie met André Van Belle en Georges-Elie Octors aan het Conservatoire Royal de Musique de Bruxelles, (1ste prijs in 1986). En aan het Conservatoire Royal de Musique de Liège: Improvisatie met Garrett List. Compositie met Frederic Rzewski. Muziektheorie met Henri Pousseur.
Pierre Berthet ontwerpt en bouwt klankobjecten en -installaties (staal, plastiek, water, magnetische velden, enz.). Hij presenteert ze op tentoonstellingen en tijdens solo- of duo-performances met Brigida Romano ("Continuüm Asorbus", Sub Rosa) of Frédéric Le Junter ("Berthet Le Junter", Vand'uvres).
Hij werkte samen met "13th tribe" ("Ping pong anthropology") en speelde percussie in Arnold Dreyblatt's "Orchestra of excited strings" ("Animal magnetism", Tzadik en "The sound of one string", Table of the elements).
Pierre Berthet werkte met artiesten als Manu Holterbach en Sophie Durand, Pierre Bastien en Xavier Charles. Hij exposeerde o.a. in Het Klankenbos, Neerpelt (B), Singuhr Hoergallerie, Berlijn (D), klinkende stad, Kortrijk (B) en kunstencentrum Signe, Heerlen (NL).

http://pierre.berthet.be

interview: http://resonancenetwork.wordpress.com/2011/01/11/caught-in-the-flux-of-history/
http://pierre.berthet.be/spip.php?rubrique3

Thanks in advance to Wallonie-Bruxelles-Internationnal for their support.Limpe Fuchs (D)


Limpe Fuchs is an internationally well respected artist/improviser/composer of acoustic and visual happenings. In the early 60's she studied piano and violin and started 'Anima Sound' with her then partner, sculptor Paul Fuchs with whom she invented a variety of self made percussion, wind and string instruments. Since then, mainly using her percussion set and her unearthly voice, she quickly developed a very personal sound and style free from all rules and trends often being even too far out for her contemporaries of the krautrock and free jazz scene. Now, at the age of 70, she effortlessly maintains this level, loyal to her roots, simply because her life, her music, her vision are all one; spontaneous and natural focused purity. Her performances are exactly in the same spirit and therefor of rare beauty.
Besides a solo set Limpe will also play with Timo van Luijk.
Limpe Fuchs is een internationaal gerespecteerde kunstenaar/improvisator en componist van akoestische en visuele werken. In de vroege jaren 60 studeerde zij piano en viool startte 'Anima Sound' met haar toenmalige partner, beeldhouwer Paul Fuchs, met wie ze een verscheidenheid aan zelf gemaakte percussie-, wind en snaarinstrumenten bouwde. Vanaf die tijd creëerde ze met haar percussie-set en haar onaardse stem al snel een eigen geluid die zeer persoonlijke en qua stijl vrij van alle regels en trends zou zijn. Vaak zelfs te ver buiten de grenzen voor haar tijdgenoten uit de krautrock en freejazz-scene. Nu, op de leeftijd van 70, houdt ze moeiteloos dit niveau vast, trouwe aan haar wortels; gewoon omdat haar leven, haar muziek, haar visie allen één zijn -spontane en natuurlijk gerichte puurheid-. Haar voorstellingen zijn precies in dezelfde geest en daardoor van zeldzame schoonheid.
Limpe zal, naast een een solo-set, ook spelen met Timo van Luijk.
http://limpefuchs.de


Timo van Luijk (B/FIN)


Born in Finland, but living in Belgium, Timo has been an active participant in experimental sound activities in his current home. He was a founding member of Noise-Maker's Fifes and gradually started his solo project Af Ursin. In recent years he has also been active collaborating with others such as Raymond Dijkstra (as duo Asra), Kris Vanderstraeten, Christoph Heemann (as In Camera) and Andrew Chalk (as duo Elodie).
Though his music has appeared on several labels, he also has his own label, La Scie Dorée. In 2007, he also, together with the 2 other members of Onde, started the Metaphon organisation.
Timo will play a set with Limpe Fuchs.
Timo van Luijk (geboren in Finland, residerend in België) is een actieve kunstenaar in het veld van experimentele geluiden. Hij was een van de oprichters van Noise-Maker's Fifes voordat hij zich ging richten op zijn solo-project Af Ursin. In de afgelopen jaren heeft hij ook actief samenwerkt met andere mensen zoals Raymond Dijkstra (als duo Asra), Kris Vanderstraeten, Christoph Heemann (als In Camera) en Andrew Chalk (als duo Elodie). Zijn muziek verscheen op verschillende labels. Daarnaast heeft hij ook zijn eigen label, La Scie Dorée. In 2007 begon hij, samen met de 2 andere leden van Onde, de organisatie Metaphon.
Timo zal een set met Limpe Fuchs spelen.

www.lasciedoree.be

Open/Start: 20.30 / 21.30
Entrance/Entree: 5,00 euro
Reservations/Reserveringen: info@h-ear.org

Location/Locatie:
Kunstencentrum Signe
Willemstraat 91a, Heerlen, NL
www.h-ear.org

<<< back