- This is a bilingual site - All text in italic is Dutch / Dit is een tweetalige site - Alle tekst in cursief is Nederlands -

30/06/2017 - (h)ear #55 at studio hyperspace
antez (FR), Aurora (NL), Core Shift (AUS/NL), Theo Ploeg (NL), DVD screening 'Expanded Celluloid, Extended Phonograph' (KR)

a sonic intervention in a new collaboration at a new location


After a short hiatus (h)ear is proud to present a new edition with cutting edge sound art from France (antez) and the Netherlands (Aurora) and moving images and sound from South Korea. We also should mention that this edition will be the first to be held at a new location in Heerlen in collaboration with studio hyperspace, which is founded by Theo Ploeg who will give a short lecture during this event. Your host will also present some new work by his alias Core Shift.
Join us for this roller coaster of action. There is no reason to get bored on June 30th 2017!

Na een korte hiatus is (h)ear trots om een ​​nieuwe editie te presenteren met cutting edge sound art uit Frankrijk (antez) en Nederland (Aurora) en filmische beelden en geluid uit Zuid Korea. We moeten ook vermelden dat deze editie de eerste die word gehouden op een nieuwe locatie in Heerlen in samenwerking met Studio Hyperspace, dat is opgericht door Theo Ploeg die eveneens een lezing zal geven tijdens deze editie. Uw gastheer zal ook een nieuw werk presenteren via zijn alias Core Shift.
Doe mee aan deze achtbaan vol actie. Er is geen reden om je op 30 juni 2017 te vervelen!!antez (FR)


Antez is a percussionist and sound sculptor who explores sound and matter by exploring the physical perception of sound through his relation with the space he performs in.
He is convinced that the capability of sonic experimentation of acoustic instruments are without limits. He call his instruments devices, he diverts the objects of their use. Antez played a very succesful performance for (h)ear in 2015. So we are very delighted to have him back on June 30th.

Antez is een percussionist en geluiden beeldhouder. Door te luisteren verkent hij naar de relatie van het geluid met de ruimte waarin hij optreedt. Hij is ervan overtuigd dat het vermogen van het auditief experiment van akoestische instrumenten grenzenloos is. Hij noemt zijn instrumenten apparaten, hij verwijdert de objecten van hun oorspronkelijk gebruik. Antez speelde in 2015 een zeer succesvolle performance voor (h)ear. Dus we zijn erg blij om hem terug te hebben op 30 juni.
www.youtube.com/watch?v=WUZTriocIaI
www.youtube.com/watch?v=HA2ada6zQeg!


Aurora (Janneke van der Putten, NL)


photo Gabriëlle Barros Martins
Janneke van der Putten presents a voice-based performance as part of her solo project ‘Aurora’, investigating the sonic potential of her voice through the interpretation of mythological stories. It has been described by Incubate Festival as 'breathtakingly beautiful and eerie stuff which forms a very intense listening experience.'

Janneke van der Putten presenteert een eenpersoons stem performance met haar solo project 'Aurora', waarbij het sonische potentieel van haar stem wordt onderzocht door de interpretatie van mythologische verhalen. Het is beschreven door Incubate Festival als 'adembenemend mooie en angstaanjagende dingen die een zeer intense luisterervaring vormen'.
With financial support from/Mede mogelijk gemaakt met een financiële bijdrage van

http://jannekevanderputten.nl/work/aurora
https://soundcloud.com/jannekevanderputten
www.jannekevanderputten.nl
www.facebook.com/jannekevanderputten.nl


Core Shift (AUS/NL)

Core Shift produces Ambient/Techno spiced with Experimental Electronics. The music is characteristic thanks to the typical use of layered sounds which is both intense and subtle; the listener is carried along in a sonic space similar to a sea, where Core Shifts sound can be compared as currents that meet and always alter. Added pulsating rhythms complete the sound to be described as 'Dance for the mind'. On June 30th Core Shift will present an extended version of his latest work 'Internal Affairs', due to be released this summer.
Core Shift produceert Ambient/Techno gekruid met Experimentele Elektronica. De muziek is kenmerkend dankzij het typische gebruik van gelaagde geluiden die zowel intens als subtiel zijn; De luisteraar wordt meegenomen in een sonische ruimte die vergelijkbaar is met een zee, waar Core Shifts geluid kan worden vergeleken als stromen die elkaar ontmoeten en constant veranderen. Toegevoegde pulserende ritmes completeren het geluid dat wordt omschreven als 'Dance for the mind'. Op 30 juni zal Core Shift een uitgebreide versie van zijn laatste werk 'Internal Affairs' presenteren, waarvan de fysieke release deze zomer uitkomt.
https://coreshift.bandcamp.com
www.facebook.com/coreshifter
www.discogs.com/artist/3782607-Core-ShiftDVD screening/vertoning 'Expanded Celluloid, Extended Phonograph' (Lee Hangjun | Hong Chulki) (KR)

Hong Chulki (KR)
Hong Chulki is an improviser and noise musician from Seoul, South Korea. He founded the noise group Astronoise in 1996 with Choi Joonyong and has composed a number of scores for film, working extensively with turntable feedback. Together with Choi, he runs the label Balloon & Needle. Hong Chulki speelde in 2011 voor (h)ear bij Intro in situ's Audioscoop.

Hong Chulki is een improvisator en klankkunstenaar uit Seoul, Zuid Korea. Hij stichtte de noise groep Astronoise in 1996 met Choi Joonyong en heeft een aantal scores voor film gecomponeerd, veelal gebruikmakend van draaitafel feedback. Samen met Choi runt hij het label Balloon & Needle. Hong Chulki speelde in 2011 voor (h)ear bij Intro in situ's Audioscoop.

Lee Hangjun (KR)
Lee Hangjun is a filmmaker, programmer of EXiS and independent curator. His works focus on multi projection performance and improvisation with musicians. He played with Dickson Dee (HK), Martin Tetreault (CA), Jerome Noetinger (FR), Hong Chulki (KR), etc. His works has been shown at South Bank Centre (UK), Cafe OTO (UK), BOZAR center for fine arts (BE), Netmage10 (IT), LACASAENCENDIDA (ES) etc...
Lee Hangjun is filmmaker, programmeur van EXiS en onafhankelijke curator. Zijn werken richten zich op multi projectie performances en improvisatie met muzikanten. Hij speelde o.a. met Dickson Dee (HK), Martin Tetreault (CA), Jerome Noetinger (FR), Hong Chulki (KR), enz. Zijn werken zijn vertoond bij South Bank Centre (UK), Cafe OTO (UK), BOZAR centrum voor beeldende kunst (BE), Netmage10 (IT), LACASAENCENDIDA (ES) etc...


'Cracked Share' by Lee Hangjun (films) / Hong Chulki (turntables)
www.youtube.com/watch?v=tQGbaApfSTA
'Metaphysics of Sound' by Lee Hangjun (flims) / Hong Chulki (turntables)
www.youtube.com/watch?v=dcpIKTt_TOU
Hong Chulki - Live at Intro in situ Audioscoop / (h)ear 2011
www.youtube.com/watch?v=_Mi39qt5c8I
iTheo Ploeg (NL)

From his webpage: Dedicated accelerationist. Tells stories of possible futures. Lives happily in the extreme now. Researches, teaches, talks and writes. Loves cats (especially adorno), pop culture, design and (new) media. Lives in the old heart of europe. Investigates the theory and praxis of living in an accelerating world at studio hyperspace. Co-founder of frnkfrt, webzine for pop, media and culture critique, and buro neue. Teaches and researches at the Maastricht Academy of Media Design & Technology. Contributes to neuzeit, frnkfrt and dj broadcast, writes regularly for other media and blogs and occasionally at medium.com.
Van zijn webpagina: Toegewijd accelerationist. Vertelt verhalen over mogelijke toekomsten. Leeft gelukkig in het extreme nu. Onderzoekt, doceert, praat en schrijft. Houdt van katten (vooral adorno), popcultuur, design en (nieuwe) media. Leeft in het oude hart van Europa. Onderzoekt de theorie en praktijk van het leven in een versnelde wereld bij studio hyperspace. Mede-oprichter van frnkfrt, webzine voor pop-, media- en cultuurkritiek, en buro neue. Onderwijst en onderzoekt aan de Maastricht Academie voor Media Design & Technologie. Draagt ​​bij aan neuzeit, frnkfrt en dj broadcast, schrijft regelmatig voor andere media en blogs en toe op medium.com.
http://www.theoploeg.net/
http://studiohyperspace.net


Tickets
Reservation: € 6,00
Box office: € 7,50
Reservations: info@h-ear.org (please mention your name, email address and amount of tickets)

Open 20:00 | Start 20:30

Location
Betahuis
Wilhelminaplein 25 Heerlen


This event is a collaboration between (h)ear and studio hyperspace


www.h-ear.org

http://studiohyperspace.net


<<< back