- This is a bilingual site - All text in italic is Dutch / Dit is een tweetalige site - Alle tekst in cursief is Nederlands -

17/03/2018 - (h)ear 10 year birthday festival
a mini festival to celebrate the 10th anniversary of (h)ear - experimental audio research


ARTISTS

YOLANDA URIZ (ES)...presents
'Dislocated Sun',
With a particular interest in the lower senses (smell, taste and touch), not only on their aesthetic potential, but als on their implication in politics, gender and perception, Yolanda´s work is an amalgam of elements from sound art, visual arts, inspiration from science and techniques from new media-art.  It materialises in installations and performances for multi sensory immersive experiences, that have been presented at festivals like Sonic Acts (NL), WRO Media-Art Biennale (PL), Kontraste (AU), STRP (NL), SPARK (USA), Todays Art (NL), Oddstream (NL), Transmediale (GR) etc.
She is a core member of the iii collective, an artist-run platform supporting radical interdisciplinary practices engaging with image, sound, space and the body.
Her silent video 'Dislocated Sun', which is presented during (h)ear 10 year festival, is part of a full show, 'Dislocated Frames', that explores ways of presenting its elements in a different location than the usual.

...presenteert 'Dislocated Sun'
Met een bijzondere interesse voor de lagere zintuigen (geur, smaak en aanraking), niet alleen vanwege hun esthetisch potentieel, maar ook om hun implicatie in politiek, geslacht en perceptie, is Yolanda's werk een amalgaam van elementen uit geluidskunst, beeldende kunst en de inspiratie uit wetenschap en technieken vanuit nieuwe mediakunst. Het komt tot uiting in installaties en perfomances voor multi-sensorische ervaringen, die werden gepresenteerd op festivals zoals Sonic Acts (NL), WRO Media-Art Biënnale (PL), Kontraste (AU), STRP (NL), SPARK (VS), Todays Kunst (NL), Oddstream (NL), Transmediale (GR), etc...
Ze is een kernlid van het iii collectief, een door kunstenaars gerund platform dat radicale interdisciplinaire acties ondersteunt en zich bezighoudt met beeld, geluid, ruimte en het lichaam.
De geluidsloze video 'Dislocated Sun' die getoond wordt tijdens (h)ear 10 year festival, maakt deel uit van een volledige show, 'Dislocated Frames', waarin wordt onderzocht hoe elementen op een andere locatie te presenteren dan gebruikelijk.

www.instrumentinventors.org
TICKETS CAN BE OBTAINED THROUGH RESERVATIONS AT INFO@H-EAR.ORG


This event is a collaboration between (h)ear and studio hyperspace


www.h-ear.org

http://studiohyperspace.net


<<< back