- This is a bilingual site - All text in italic is Dutch / Dit is een tweetalige site - Alle tekst in cursief is Nederlands -

17/03/2018 - (h)ear 10 year birthday festival
a mini festival to celebrate the 10th anniversary of (h)ear - experimental audio research


ARTISTS

APENUTZ! (NL)


APENUTZ! destructor, disrupter, tearing at the seams - moving through darkness, beyond the clouds, through the haze - going underground, into the overworld, stumbling in between - bunkers, caves, burrows - no path, no clue, no idea, no objective ... but still there ... somewhere ... hiding in the shadows ... APENUTZ! moving in the fringes between noise and music - searching, exploring, wondering - roaming the barren wastelands - in search for fire and shelter - magic potions - following paw tracks - molding footprints in the sand, snow, concrete ... visceral, ephemeral, bone to bone ... train tracks, runways, autobahn ... blinded, deafened, numb ... washed up & wasted ... twisted & torn ... APENUTZ! abuses V’s, strats, moogerfoogers, rainbow machines, Pink thunders, berserker overdrives, dragon Wah’s, arpanoids, slicers, theremins, double blacks - bitchcoins & cockchains - 10 gallon hats, shades, Original Eskimo clothing ... all night long ... ready 2 ride ...

APENUTZ! vernietiger, verontruster, trekkend aan de naden - zich verplaatsend door de duisternis, voorbij de wolken, door het waas - ondergronds gaan, de 'overworld' betredend, er tussen strompelend - bunkers, grotten, holen - geen pad, geen aanwijzing, geen idee, geen doel ... maar toch daar ... ergens ... verstopt in de schaduw ... APENUTZ! bewegend in de marge tussen lawaai en muziek - zoekend, onderzoekend, verwonderend - ronddolend in de kale woestenijen - op zoek naar vuur en beschutting - toverdrankjes - voetsporen volgend - afdrukken vormend in het zand, sneeuw, beton ... visceraal, kortstondig, bot op been ... treinsporen, landingsbanen, autobahn ... geblindeerd, verdoofd, gevoelloos ... aangespoeld en verspild ... verdraaid en gescheurd ... APENUTZ! misbruikte V's, strats, moogerfoogers, rainbow machines, Pink thunders, berserker overdrives, dragon Wah's, arpanoids, slicers, theremins, double blacks - bitchcoins & cockchains - 10 gallon hoeden, tinten, Original Eskimo kleding ... de hele nacht lang ... klaar voor de rit ...

www.youtube.com/watch?v=gMCSWv_Qdr4
TICKETS CAN BE OBTAINED THROUGH RESERVATIONS AT INFO@H-EAR.ORG


This event is a collaboration between (h)ear and studio hyperspace


www.h-ear.org

http://studiohyperspace.net


<<< back