- This is a bilingual site - All text in italic is Dutch / Dit is een tweetalige site - Alle tekst in cursief is Nederlands -

17/03/2018 - (h)ear 10 year birthday festival
a mini festival to celebrate the 10th anniversary of (h)ear - experimental audio research


ARTISTS

PRODUCER KANT SPIN NOYCE (NL)


...presents '4.2.04.tiff [The first lady ov internet]'
"My graphic expression is made because I, with my own fiery creativity, want to amaze others with the grace of innovative use of the purity and accuracy of color, shade, line and contour in modern context, with observing refinement and scientific precision. It can be described as idiosyncratic with various, artistic influences, defying myself to reveal, expand and experience totally undiscovered, daring yet accessible techniques, and to experience an adventure, in my imagination on paper, being the most important challenge."
"The course of my work is like a fiery, unguided projectile, just like my choice of materials, technique and themes." The technique depends on the theme of eyes, birds, skyscrapers, clouds, lightning, 'sensual' torsos, tile patterns, mathematical objects, anaglyph images, afterimage effects, Chladni patterns and Lissajous figures, the moire effect, stereoscopy, string art, spirographs, data mosh and data bending, literature, cinema, drama and musical expressions play a major role.
The current work of Producer Kant Spin Noyce (aka Patrick van Bentum) was created by psychology and physiology of perception in relation between mathematics and aesthetics, a combination of (visual) art, science and technology. He investigates the optical effects of vertical and diagonal lines with respect to audio converting to sound art and tries to bring a new pallet to his work, and challenges himself to move forward with the expansion of his fantasy world and confrontation with the spectator. Glitch art at its best!


...presenteert '4.2.04.tiff [The first lady ov internet]'
"Mijn grafische expressie word gemaakt omdat ik, met mijn eigen vurige creativiteit, anderen wil verbazen met de sierlijkheid van vernieuwend gebruik van de zuiverheid en nauwkeurigheid van kleur, schakering, lijn en contour in moderne context, met waarnemende verfijning en wetenschappelijke precisie. Deze stijl kan omschreven worden als eigenzinnig met diverse, kunstzinnige invloeden. Mijzelf tarten om totaal onontdekte, gewaagde maar toch toegankelijke technieken te onthullen, uit te breiden en een avontuur te beleven, in mijn verbeelding en op papier, is de belangrijkste uitdaging."
"De koers van mijn werk is als een vurig, ongeleid projectiel, net als mijn materiaalkeuze, techniek en thema's." De techniek is afhankelijk van het thema waarbij ogen, vogels, wolkenkrabbers, wolken, bliksem, 'sensuele' torso's, tegelpatronen, wiskundige objecten, anaglyph plaatjes, nabeelden (afterimage effecten), Chladni-patronen en Lissajous-figuren, het moire-effect, stereoscopie, string art, spirografen, data moshen en data bending, literatuur, cinema, toneel en muziekuitingen een grote rol spelen.
Het huidig werk van Producer Kant Spin Noyce (aka Patrick van Bentum) is ontstaan door psychologie en fysiologie van waarneming in relatie tussen mathematica en esthetica, een samenvoeging van (beeldende) kunst, wetenschap en technologie. Hij onderzoekt de optische effecten van verticale en diagonale lijnen met betrekking tot audio converting naar geluidskunst, en tracht een nieuw pallet aan zijn werk te brengen en daagt zichzelf uit vooruit te komen met uitbreiding van zijn fantasiewereld en confrontatie van en met de toeschouwer. 'Glitch art op z'n best dus!

https://en.wikipedia.org/wiki/Lenna
TICKETS CAN BE OBTAINED THROUGH RESERVATIONS AT INFO@H-EAR.ORG


This event is a collaboration between (h)ear and studio hyperspace


www.h-ear.org

http://studiohyperspace.net


<<< back