- This is a bilingual site - All text in italic is Dutch / Dit is een tweetalige site - Alle tekst in cursief is Nederlands -

17/03/2018 - (h)ear 10 year birthday festival
a mini festival to celebrate the 10th anniversary of (h)ear - experimental audio research


ARTISTS

ZENO VAN DEN BROEK (NL)


...presents 'Shift Symm.two'
Zeno van den Broek is a Dutch-born, Copenhagen-based composer and artist. Van den Broek works in a multi-sensory way to research and express physical, social and acoustic notions. He utilizes immaterial, digital and temporal means to create site and concept specific works. This trans-disciplinary method has a strong conceptual foundation, originating from Zeno his background in architecture, which enables him to comprehend and reveal the richness and complexity of spatial, visceral and physical perception.
Zeno van den Broek has been commissioned work by various esteemed institutes and festivals such as the Gaudeamus Foundation, SPOR Festival and Non–Fiction. He has presented work at venues and festivals such as International Film Festival Rotterdam, Fiber Festival at CTM Vorspiel, Incubate Festival and Gaudeamus Festival. His work has been presented by among others: LIMA, VPRO Vrije Geluiden, Sedition and TheBillboardCollective – Los Angeles.

About 'Shift Symm'
The Shift Symm collection is a series of brutal, abstract audiovisual constructions. Raw, exposed electronic textures collide in oscillating patterns of drift. Van den Broek’s sculptural sonic architecture plays on rigorous shifts of compositional symmetry – with results that are both hypnotic and evocative.
Shifting is a key principle in the work. Visual and sonic elements – beats, lines and blocks – perpetually breach the symmetry of their arrangements, switch to new paths and start new trajectories. In chains of transformations, order gives way to controlled entropy.
Shift Symm is presented as a video triptych, a live a/v performance and a digital album. During (h)ear 10 year festival we will present his video 'Shift Symm.two' separately.


...presenteert 'Shift Symm.two'
Zeno van den Broek is een in Nederland geboren, maar nu in Kopenhagen gevestigde componist en kunstenaar. Van den Broek werkt op een multi-sensorische manier om onderzoek te doen en fysieke, sociale en akoestische ideeën uit te drukken. Hij gebruikt immateriële, digitale en temporele middelen om site- en conceptspecifieke werken te maken. Deze trans-disciplinaire methode heeft een sterke conceptuele basis, afkomstig uit Zeno's achtergrond in de architectuur, die hem in staat stelt de rijkdom en complexiteit van ruimtelijke, viscerale en fysieke waarneming te begrijpen en te onthullen.
Zeno van den Broek heeft opdrachten uitgevoerd voor verschillende gerenommeerde instituten en festivals zoals de Gaudeamus Foundation, SPOR Festival en Non-Fiction. Hij presenteerde werk op locaties en festivals, zoals International Film Festival Rotterdam, Fiber Festival op CTM Vorspiel, Incubate Festival en Gaudeamus Festival. Zijn werk is gepresenteerd door onder andere: LIMA, VPRO Vrije Geluiden, Sedition en TheBillboardCollective - Los Angeles.

Over 'Shift Symm'
De Shift Symm collectie is een serie brute, abstracte audiovisuele constructies. Ruwe, blootgestelde elektronische texturen botsen in oscillerende patronen van woede. Van den Broek's sculpturale sonische architectuur speelt in op rigoureuze verschuivingen van compositionele symmetrie - met resultaten die zowel hypnotiserend als suggestief zijn. Verschuiven is een sleutelprincipe in het werk. Visuele en sonische elementen - beats, lijnen en blokken - doorbreken voortdurend de symmetrie van hun arrangementen, schakelen naar nieuwe paden en beginnen aan nieuwe trajecten. In transformatieketens maakt de orde plaats voor gecontroleerde entropie.
Shift Symm wordt gepresenteerd als een video-triptiek, een live a/v-uitvoering en een digitaal album. Tijdens (h)ear 10 year festival zullen we zijn video 'Shift Symm.two' separaat presenteren.


www.zenovandenbroek.comTICKETS CAN BE OBTAINED THROUGH RESERVATIONS AT INFO@H-EAR.ORG


This event is a collaboration between (h)ear and studio hyperspace


www.h-ear.org

http://studiohyperspace.net


<<< back