- This is a bilingual site - All text in italic is Dutch / Dit is een tweetalige site - Alle tekst in cursief is Nederlands -

17/03/2018 - (h)ear 10 year birthday festival
a mini festival to celebrate the 10th anniversary of (h)ear - experimental audio research


ARTISTS

STRATOSPHERE (BE)


In the early 90’s Stratosphere started experimenting with music. Using analog tape devices combined with synth sounds, the first songs were created. After these first steps, audio recordings were added that complemented and defined the typical Stratosphere feel. Spheric soundcapes with harmonic melodies became the signature sound of Stratosphere. This resulted in a few releases in the next years together with some live performances. Feeding on these experiences, more acoustic instruments (including guitar) were added which created an even more harmonic sound.
After a decade of silence, and a dramatic change in life, stratosphere picked up music again. Using his experience as a sound and recording engineer, his interest in music creation returned. This time, only guitar and bass guitar were used, in combination of a wide range of pedal effects. Simplifying his working method, resulted in an number of new tracks. Due to the changes in life, a darker side is introduced, but the typical sound remains. Soundscapes and harmonics are still the base of his music. So a new era has started for stratosphere returning to the music scene with a fresh view and renewed motivation.


Begin jaren 90 begon stratosfeer te experimenteren met muziek. Met behulp van analoge tape apparaten in combinatie met synth geluiden werden de eerste nummers gemaakt. Na deze eerste stappen werden audio opnames toegevoegd die het typische stratosfeer-gevoel aanvulden en definieerden. Sferische soundscapes met harmonische melodieën werden het kenmerkende geluid van Stratosphere. Dit resulteerde in een aantal releases in de laatste jaren in combinatie met sporadische live optredens. Op basis van deze ervaringen werden meer akoestische instrumenten (inclusief gitaar) toegevoegd die een nog meer harmonische klank geven.
Na een decennium van stilte en een dramatische verandering in het leven nam Stratosphere weer muziek op. Met zijn ervaring als geluids- en opnametechnicus keerde zijn interesse in muziekcreatie terug. Deze keer werd alleen gitaar en basgitaar gebruikt, in combinatie met een breed scala aan pedaal effecten. Het vereenvoudigen van zijn werkwijze resulteerde in een aantal nieuwe tracks. Vanwege de veranderingen in het leven, wordt een donkere kant geïntroduceerd, maar het typische geluid blijft. Geluidsbeelden en harmonien vormen nog steeds de basis van zijn muziek. Dus een nieuw tijdperk is begonnen voor Stratosphere die terugkeert naar de muziekscene met een frisse blik en hernieuwde motivatie.


www.stratosphere.be/index/Home.htmlTICKETS CAN BE OBTAINED THROUGH RESERVATIONS AT INFO@H-EAR.ORG


This event is a collaboration between (h)ear and studio hyperspace


www.h-ear.org

http://studiohyperspace.net


<<< back