- This is a bilingual site - All text in italic is Dutch / Dit is een tweetalige site - Alle tekst in cursief is Nederlands -

20/08/2017 - (h)ear @ Cultura Nova festival
Jeroen Uyttendaele & Dewi de Vree perform 'GROUND' at Schunck*

an audiovisual performance in which graphite drawings are used as control interface for several electronic instruments

'GROUND' is an audiovisual performance in which graphite drawings are used to create sound. Graphite as the conductor for electricity. Due to its variable resistance, graphite modulates the pitch, amplitude and tone of the sound generators that are applied to charcoal. 'Ground' offers a field of possibilities in which auditory and visual elements are connected. Live electronic music is made explicit. The artists Jeroen Uyttendaele & Dewi de Vree draw and play the drawings in a new customized performance.
'GROUND' is een audiovisuele performance waarin grafiet tekeningen worden gebruikt om geluid aan te sturen. Grafiet als de geleider voor elektriciteit. Door zijn variabele weerstand moduleert grafiet toonhoogte, amplitude en klankkleur van de geluidsgeneratoren die zijn aangebracht op houtskool. 'Ground' biedt een veld van mogelijkheden waarin auditieve en visuele elementen met elkaar verbonden zijn. Live elektronische muziek wordt expliciet gemaakt. De kunstenaars Jeroen Uyttendaele & Dewi de Vree tekenen en bespelen de tekeningen in een nieuw aangepaste performance.


Tickets: order/bestel
Facebook page event


Jeroen Uyttendaele (BE) & Dewi de Vree (NL)


Jeroen Uyttendaele is an artist who mainly works with sound in relation to matter, light, space, time and the spectator. This translates into the development of audiovisual instruments, installations and sound compositions. Jeroen often uses the basic features of technology, such as electricity, metal and conductive materials. Uyttendaele studied ArtScience at the Royal Academy, The Hague.
Dewi de Vree is a media artist whose work is based on the sensual experience of physical experiments. With a background in visual arts, she began to investigate the relationship between image and sound. She developed different graphical scores, sound performances and installations. Her interest in the interaction between man and machine led to different 'translation machines' and sound interfaces. She studied at the audiovisual media department at the Rietveld Academy in Amsterdam and at the ArtScience Interfaculty at the KABK in The Hague.

Jeroen Uyttendaele is een kunstenaar die vooral werkt met geluid in relatie tot materie, licht, ruimte, tijd en de toeschouwer. Dit vertaalt zich in de ontwikkeling van audiovisuele instrumenten, installaties en geluidscomposities. Jeroen maakt vaak gebruik van de basiseigenschappen van technologie, zoals elektriciteit, metaal, geleidende materialen. Uyttendaele studeerde ArtScience aan de Koninklijke Academie, Den Haag.
Dewi de Vree is een mediakunstenares wiens werk gebaseerd is op de sensuele ervaring van fysieke experimenten. Met een achtergrond in de beeldende kunst, begon zij de relatie tussen beeld en geluid te onderzoeken. Ze ontwikkelde verschillende grafische partituren, geluidsperformances en installaties. Haar interesse voor de interactie tussen mens en machine leidde tot verschillende 'vertaal-machines' en geluidsinterfaces. Ze studeerde aan de afdeling audiovisuele media aan de Rietveld Academie in Amsterdam en aan de Interfaculteit ArtScience aan de KABK in Den Haag.

www.youtube.com/watch?v=aIuIBwiqrgk

Artists: Jeroen Uyttendaele en Dewi de Vree
Performance: 'GROUND'
Location/Locatie: Schunck danszaal, Bongerd 18, Heerlen
Date/Datum: sunday/zondag 20 august/augustus
Time/Tijd: 13.30 hour/uur
Duration/Duur: +/- 40 minutes/minuten
Entrance/Entree: 8,00 euro
Tickets:
order/bestel


This event is a collaboration between/Deze performance is i.s.m. (h)ear & Cultura Nova festival


www.h-ear.org

cultura-nova.nl/home.html<<< back